Brachymesia furcata

De WorldOdonata

hit counter
> WorldOdonata > Epiprocta > Libellulidae

Brachymesia furcata (Hagen, 1861)

Erythemis furcata Hagen, 1861, Cannacria smithii Kirby, 1894, Brachymesia australis Kirby, 1889

Petites Antilles, Sint Eustatius (Smit & al. 2018).