Pologne

De WOW
Aller à la navigationAller à la recherche


Libellul'mE - Demoiselles et Libellules du Monde entier
Avertissement - Accueil - Odonata - Zygoptera - Epiprocta - Genres - Espèces - Années - Pays - Thèmes
Espèces : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Libellules de Pologne

> Wazki et Odonatrix
> Odonatrix (Revue odonatologique)

Bernard R., Buczynski P. & Tonczyk G. 2009 - A Distribution Atlas of Dragonflies (Odonata) in Poland. - Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Buczyński P. 2005 - Materialy do znajomosci wazek (Odonata) Lubelszczyzny. Czesc III. Zbiory Katedry Zoologii i Hydrobiologii AR w Lublinie. - [Materials to the knowledge of dragonflies (Odonata) of Lublin region. Part III. Collection of the Department of Zoology and Hydrobiology of the University of Agriculture in Lublin.] - Wiad. entomol., 24 (4) : 197-212. - PDF LINK
Hagen H.A. 1839 - Verzeichniss der Libellen Ostpreussens. - Preuss. Provinc. Bl., 21 : 54-58.
Jędro M., Jędro G. & Goc M. 2019 - [Coastal dune slacks – a distinctive dragonfly (Odonata) habitat in the Słowiński National Park.] - Przegląd Przyrodniczy, 30 (2) : 58-67. - PDF LINK
Rychła A. 2019 - Besiedlung künstlicher Kleingewässer durch Großlibellen (Odonata: Anisoptera) – eine 4­jährige Studie aus der Niederschlesischen Heide (SW Polen). - [Colonisation de petits plans d'eau artificiels par les Libellules (Odonata : Anisoptera) - une étude de 4 ans dans en Basse Silésie (SW de la Pologne).] - Intern. Dragonfly Fund Report, 140.
Richła A. & al. 2019 - Najwcześniejsze obserwacje ważek (Odonata) notowane w kwietniu i maju 2018 r. w Polsce. - [The earliest records of dragonflies and damselflies (Odonata) in April and May 2018 in Poland.] - Odonatrix, 15. - PDF LINK
Zawal A., Buczynski P. & Mrowinski P. 2004 - Wazki [Odonata] kilku drobnych zbiornikow wodnych okolic Nowogardu [Pobrzeze Szczecinskie]. - [Dragonflies (Odonata) of some small water bodies in the vicinityof Nowogard (the Szczecin Coastal Region).] - Wiad. entomol., 23 (4) : 197-213. - PDF LINK